Bistand

Drift og vedlikehold

Drift og vedlikehold av IT systemer er Symetras kjerneområde. Vi har ferdige pakkeløsninger for denne typen virksomhet.
Våre konsulenter har lang erfaring og arbeider hver dag med å gjøre våre kunders systemer bedre. Forbedringer blir hele tiden vurdert og eksempler på dette kan være konsolidering av maskin- og programvare, ytelsesforbedringer og effektivisering.

Det er livsviktig at sikkerhets- og backup- systemer fungerer som de skal, og dette må testes jevnlig. Vi overvåker alle servere via vårt sentrale driftssenter og mottar varsler omgående. Driftsoppgaver utføres via fjerndrift eller besøk hos våre kunder. Dette passer utmerket til små og mellomstore server- og nettverksløsninger.

Vi leverer forskjellige driftsmodeller som gir direkte tilgang og hjelp av våre kompetente konsulenter.

Maskin- & Programvare

Ofte er vi en hovedleverandør på teknisk utstyr for våre kunder. Dette gir ofte en merverdi i planlegging og budsjettering. Vi forhandler Servere, PC-er, nettbrett, printere, nettverksutstyr og mobiltelefoner fra alle kjente produsenter.

I tillegg er vi en stor programvareleverandør til våre kunder og leverer alle kjente produkter, Anti-Virus, Office, Server-/PC-OS etc.. Vi har meget god leveringspresisjon.

De fleste varer blir levert neste arbeidsdag. Ved behov skal vi klare å levere samme arbeidsdag.

Installasjon

Installasjonsfasen starter aller først med et behov som skal dekkes. Vi bidrar med rett veiledning og oppsett av systemene. Store eller små systemer, PC, Tabs, print, trådløst, Office…

Rådgivning

Symetra er et konsulenthus med lang erfaring og bred kompetanse, kurs og sertifiseringer. Vi er et naturlig bindeledd ved vurdering og installasjon av CRM- og ERP-systemer samt andre bedriftskritiske applikasjoner.

Vi har et nært forhold til våre kunder og bistår også med budsjettering. Vi ønsker å løfte kunde-/leverandør- forholdet opp til et nivå hvor vi blir ansett som partnere av våre oppdragsgivere. I alle våre leveranser er menneskene viktigst. Det er menneskene, ved bruk av tekniske verktøy, som skal produsere, prestere, vokse og trives.
Som en god lagspiller vil vi være med å utvikle de løsninger innenfor IT som styrker deres ansatte og konkurranse.

Velg oss og du vil få den kvaliteten du har behov for.