Tjenester

Lokal løsning

Mange har egne serverløsninger der dette er riktig for bedriften. Vi leverer tjenester som ivaretar løsningene med responstid, drift og vedlikehold. I tillegg behøver man bistand til kjøp og installasjon av maskin og programvare samt støttesystemer som for eksempel sikkerhet. Symetra har sertifiserte konsulenter som kan bistå i alt fra design til ferdig løsning klar til bruk.

Hybrid løsning

Hybride løsninger er en kombinasjon av ASP-/Sky- løsninger og interne systemer, f.eks. Office 365 og egne løsninger. Dette er kanskje den vanligste modellen IT designes etter i dag.

Ofte ser vi ønsker/behov for en Skyløsning, men hvor egne CRM- og Regnskaps-systemer, lagerstyring eller andre løsninger gjør dette vanskelig eller umulig. Da er det naturlig å bevege seg inn i en hybrid-løsning.

ASP365 er Symetras skysatsning og er i de fleste tilfeller mer tilpasningsdyktig enn våre konkurrenters løsninger. Vi strekker oss langt i å tilpasse og designe forskjellige behov. Det er dette som er vårt fortrinn!
Vi kan leverer en hybrid løsning der en del av tjenestene leveres via ASP365 eller Office 365 samtidig som man får andre applikasjoner og tjenester fra eget driftssenter.
Dette gjør at selv veldig kompliserte serverparker kan legges ut som en skytjeneste. Dette gir deg mulighet til å fokusere på kjernevirksomheten.

Ny teknologi og nye løsninger gjør IT mulighetene mer utfordrene, komplekse og sammensatte. Oppdateringer, programvarefeil, serverfeil, backup, lisenshåndtering med versjoner… kan dere overlate til oss. Dette er et fagfelt med oppgaver Symetra arbeider med hver dag slik at du skal kunne gjøre din jobb.

ASP- / Sky-tjenester

it-manager-your-guide-to-remote-office-support-featured-image

Å bygge et eget fungerende servermiljø og ivareta bedriftens programvare og data er tidkrevende og kostbart.
Faktiske kostnader er vanskelige å fastsette og utgiftene kan komme uforutsett.
Mange velger å la Symetra ivareta driften til en fast månedskostnad via vår ASP løsning ASP365.

Bistand
Rådgivning

logo